AGENDA

EN CONCERT. Quartet de la Camerata, amb Jordi Pons, clarinet

Diumenge 28/06/2020 19:00 h

Preus: gratuït

Lloc: Youtube Live

La Camerata Eduard Toldrà agraeix aquesta oportunitat que li permet continuar fent música des de l’Auditori Eduard Toldrà enmig d’aquestes circumstàncies que ho dificulten tot. D’aquesta manera, podrem retre homenatjar al músic vilanoví EDUARD TOLDRÀ en el 125è aniversari del seu naixement.

Per raons òbvies derivades de les convenients mesures sanitàries, la dimensió del concert no pot integrar tots els músics dalt l’escenari. Així, doncs, serà El Quartet de la Camerata -format pels caps de corda de la formació: ARIADNA PADRÓ, primer violí; POL BERLINCHES, segon violí; QUIM BADIA, viola i GABRIELLE DEAKIN, violoncel, i el clarinetista JORDI PONS l’encarregat d’oferir el repertori escollit.

 

PROGRAMA

 

Eduard Toldrà

Vistes al mar – Evocacions poètiques

Allegro con brio – La ginesta altra vegada

Lento – Allà en les llunyanies

Molto vivace – La mar estava alegre

W.A. Mozart

Quintet amb clarinet en la major, K 581

Allegro

Larghetto

Menuetto. Trio I. Trio II

Allegretto con variazioni

 

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Cicle Gerhard Beethoven Carner
CONDICIONS D’ADQUISICIÓ DE LES ENTRADES
L’adquisició d’una entrada, abonament o invitació (en endavant, entrada) representa l’acceptació de les condicions següents:
1. Una entrada disposa de diferents mesures de seguretat. No obstant això, l’Organització no en garanteix l’autenticitat si no ha estat adquirida en algun dels punts oficials de venda. Qualsevol entrada malmesa, estripada, sospitosa de falsificació adquirida il·lícitament autoritzarà l’Organització a privar l’accés del portador al recinte. En aquests casos, si no se li permet l’accés al recinte, l’Organització declina qualsevol responsabilitat.
2. És condició per a l’admissió disposar de l’entrada completa i en bon estat. L’entrada s’haurà de conservar en un lloc sec, lluny de la calor, sense cap contacte amb plàstics ni camps magnètics i s’haurà de conservar fins a la sortida del recinte.
3. Si les circumstàncies ho exigeixen, l’Organització es reserva el dret de modificar les dates, els horaris, els programes o els intèrprets anunciats de l’espectacle, així com de decretar-ne la suspensió. Una vegada adquirida l’entrada no podrà ser canviada, ni se’n podrà retornar l’import, excepte per cancel·lació de l’espectacle, cas en què l’Organització es compromet a la devolució de l’import.
4. No es permetrà l’entrada de públic a la sala durant la representació. És potestat de l’Organització permetre l’entrada al recinte un cop començat l’espectacle.
5. L’Organització es reserva el dret d’admissió. El portador de l’entrada es compromet a complir els requisit i les condicions de seguretat del recinte. L’Organització no es fa responsable de la utilització indeguda de les instal·lacions.
6. El portador de l’entrada es compromet a ser respectuós amb els artistes i el personal del recinte, així com a desconnectar els telèfons mòbils i tot tipus d’alarmes abans d’accedir al recinte, i a no menjar, beure o fumar a l’interior. També es prohibeix l’entrada d’animals, excepte dels gossos d’assistència.
7. L’Organització es reserva tots els drets d’imatge i de propietat intel·lectual de l’espectacle. Es prohibeix fer fotografies, amb o sense flaix, o enregistrar, així com l’entrada al recinte amb qualsevol objecte o producte que l’Organització consideri perillós o els que estiguin prohibits per la normativa vigent.
8. A aquest efecte, el portador de l’entrada autoritza l’Organització a efectuar, d’acord amb la Llei, les revisions o registres de persona i de tinences necessaris per tal de verificar que es compleixen les condicions d’accés.
9. L’Organització no es farà responsable de les pèrdues, robatoris, deterioraments, danys o perjudicis causats al portador o als seus objectes personals durant l’estada al recinte.
10.Qualsevol reclamació relacionada amb la realització, suspensió, modificació o anul·lació de l’espectacle s’haurà d’adreçar a l’Organització amb la presentació de l’entrada.