David Puertas

david puertasDavid Puertas, músic-periodista-pedagog-musicòleg, col·labora amb la Camerata Eduard Toldrà, realitzant articles i comentaris musicals Abans, Després i Durant els seus concerts, aportant així una molt important tasca de promoció i pedagogia musical dirigida al públic.