AGENDA

TEMPORADA OCTUBRE 2020 – GENER 2021

PROPERES ACTIVITATS

PANDORA. Concert, Cicle Robert Gerhard – VALLS
Orquestra: Camerata Eduard Toldrà
Violí Solista: Elina Sitnikava
Direcció: Xavier Pagès – Corella

Comissari: Edmon Colomer
Organitza: Nits de Clàssics, Insitut d’Estudis Vallencs i Associació Musical Eduard Toldrà.
PATRIMONI MUSICAL CATALÀ

Dia i hora: 29.10.2020, 19h.
LLoc: Centre Cultural Municipal de Valls.

Commemoració GERHARD 2020-2021. Enguany commemorem el 50è aniversari de la mort de Robert Gerhard (el músic català amb més reconeixement internacional) i el 250è aniversari del naixement de Beethoven, el geni.

La coincidència d’aquestes efemèrides ens ofereix la possibilitat de presentar una programació específica dedicada als dos compositors. Gerhard ens lliga amb la tradició cultural europea; ens lliga, doncs, amb Beethoven. És el fil que ens ha permès continuar la transformació de la tradició cultural pròpia des del seu exili (a Cambridge).  

PROGRAMA

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

ACTIVITATA ANTERIORS:

‘CONTRALLUMS AL VESPRE’, concert en homenatge a JOSEP PADRÓ
Ariadna Padró, concertino – direcció.


DIA I HORA:
Diumenge 04/10/2020 19:00 h
Auditori Eduard Toldrà, Vilanova i la Geltrú

PROGRAMA DE MÀ

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Cicle Gerhard Beethoven Carner
CONDICIONS D’ADQUISICIÓ DE LES ENTRADES
L’adquisició d’una entrada, abonament o invitació (en endavant, entrada) representa l’acceptació de les condicions següents:
1. Una entrada disposa de diferents mesures de seguretat. No obstant això, l’Organització no en garanteix l’autenticitat si no ha estat adquirida en algun dels punts oficials de venda. Qualsevol entrada malmesa, estripada, sospitosa de falsificació adquirida il·lícitament autoritzarà l’Organització a privar l’accés del portador al recinte. En aquests casos, si no se li permet l’accés al recinte, l’Organització declina qualsevol responsabilitat.
2. És condició per a l’admissió disposar de l’entrada completa i en bon estat. L’entrada s’haurà de conservar en un lloc sec, lluny de la calor, sense cap contacte amb plàstics ni camps magnètics i s’haurà de conservar fins a la sortida del recinte.
3. Si les circumstàncies ho exigeixen, l’Organització es reserva el dret de modificar les dates, els horaris, els programes o els intèrprets anunciats de l’espectacle, així com de decretar-ne la suspensió. Una vegada adquirida l’entrada no podrà ser canviada, ni se’n podrà retornar l’import, excepte per cancel·lació de l’espectacle, cas en què l’Organització es compromet a la devolució de l’import.
4. No es permetrà l’entrada de públic a la sala durant la representació. És potestat de l’Organització permetre l’entrada al recinte un cop començat l’espectacle.
5. L’Organització es reserva el dret d’admissió. El portador de l’entrada es compromet a complir els requisit i les condicions de seguretat del recinte. L’Organització no es fa responsable de la utilització indeguda de les instal·lacions.
6. El portador de l’entrada es compromet a ser respectuós amb els artistes i el personal del recinte, així com a desconnectar els telèfons mòbils i tot tipus d’alarmes abans d’accedir al recinte, i a no menjar, beure o fumar a l’interior. També es prohibeix l’entrada d’animals, excepte dels gossos d’assistència.
7. L’Organització es reserva tots els drets d’imatge i de propietat intel·lectual de l’espectacle. Es prohibeix fer fotografies, amb o sense flaix, o enregistrar, així com l’entrada al recinte amb qualsevol objecte o producte que l’Organització consideri perillós o els que estiguin prohibits per la normativa vigent.
8. A aquest efecte, el portador de l’entrada autoritza l’Organització a efectuar, d’acord amb la Llei, les revisions o registres de persona i de tinences necessaris per tal de verificar que es compleixen les condicions d’accés.
9. L’Organització no es farà responsable de les pèrdues, robatoris, deterioraments, danys o perjudicis causats al portador o als seus objectes personals durant l’estada al recinte.
10.Qualsevol reclamació relacionada amb la realització, suspensió, modificació o anul·lació de l’espectacle s’haurà d’adreçar a l’Organització amb la presentació de l’entrada.