AGENDA

 

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Des de l’Associació Musical Eduard Toldrà
us desitgem un molt bon estiu 2019!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Activitats recentment finalitzades:

Concert “Entre França i Amèrica”,
02.06.2019, 12:00h, Casino Prado Subur (Sitges).
02.06.2019, 19h, Auditori Eduard Toldrà (Vilanova i la Geltrú)
Camerata Eduard Toldrà,
Esther Pinyol, arpista solista.
Tomàs Grau, director.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Parlem de Música, 08.05.2019, 21.00h, Auditori Eduard Toldrà:
“El concert per a violí de Brahms amb Veronika Eberle” a càrrec de David Puertas”
Sortida Cultural, divendres 10 maig de 2019 a les 20:30h a l’Auditori de Barcelona, per anar a escoltar el concert comentat a la sessió del Parlem de Música, càrrec de l’OBC sota la direcció de Daniele Rustione.
(Per gestió d’entrades i plaça d’autocar: secretaria@camerataeduardtoldra.cat)

Concert “Les quatre estacions de Vivaldi”,
11.05.2019, 20.30h, Casino Prado Subur (Sitges).
05.05.2019, 19h, Auditori Eduard Toldrà (Vilanova i la Geltrú)
Camerata Eduard Toldrà, Gabriel Coll, concertino-director.

···················································································

Parlem de Música, 04.10.2018, 21.00h, Auditori Eduard Toldrà:
“D’on Venim i cap on anem”, amb Jaume Aguiló

 Concert “Vistes al mar”, 22.10.2018, 21h, Auditori El Tívoli (EL Vendrell)
Camerata Eduard Toldrà, Gabriel Coll, concertino-director.
(Concert dins del Programa “Més Pau Casals” de l’Associació Musical Pau Casals, en ocasió de la commemoració del 45è aniversari de la mort de Pau Casals).

Concert “El Magnificat de J.S.Bach”, 28.10.2018, 19h, Auditori Eduard Toldrà
Camerata Eduard Toldrà, Ensemble Vocal Canticel (Assumpta Mateu, direcció)
Xavier Puig, direcció.

Concert de Sant Esteve, 26.12.2018, 19h, Auditori Eduard Toldrà
Camerata Eduard Toldrà i l’Orquestra Simfònica Mestre Montserrat de l’ECMM Vilanova i la Geltrú.
Xavier Pagès-Corella, direcció.

 

CONDICIONS D’ADQUISICIÓ DE LES ENTRADES
L’adquisició d’una entrada, abonament o invitació (en endavant, entrada) representa l’acceptació de les condicions següents:
1. Una entrada disposa de diferents mesures de seguretat. No obstant això, l’Organització no en garanteix l’autenticitat si no ha estat adquirida en algun dels punts oficials de venda. Qualsevol entrada malmesa, estripada, sospitosa de falsificació adquirida il·lícitament autoritzarà l’Organització a privar l’accés del portador al recinte. En aquests casos, si no se li permet l’accés al recinte, l’Organització declina qualsevol responsabilitat.
2. És condició per a l’admissió disposar de l’entrada completa i en bon estat. L’entrada s’haurà de conservar en un lloc sec, lluny de la calor, sense cap contacte amb plàstics ni camps magnètics i s’haurà de conservar fins a la sortida del recinte.
3. Si les circumstàncies ho exigeixen, l’Organització es reserva el dret de modificar les dates, els horaris, els programes o els intèrprets anunciats de l’espectacle, així com de decretar-ne la suspensió. Una vegada adquirida l’entrada no podrà ser canviada, ni se’n podrà retornar l’import, excepte per cancel·lació de l’espectacle, cas en què l’Organització es compromet a la devolució de l’import.
4. No es permetrà l’entrada de públic a la sala durant la representació. És potestat de l’Organització permetre l’entrada al recinte un cop començat l’espectacle.
5. L’Organització es reserva el dret d’admissió. El portador de l’entrada es compromet a complir els requisit i les condicions de seguretat del recinte. L’Organització no es fa responsable de la utilització indeguda de les instal·lacions.
6. El portador de l’entrada es compromet a ser respectuós amb els artistes i el personal del recinte, així com a desconnectar els telèfons mòbils i tot tipus d’alarmes abans d’accedir al recinte, i a no menjar, beure o fumar a l’interior. També es prohibeix l’entrada d’animals, excepte dels gossos d’assistència.
7. L’Organització es reserva tots els drets d’imatge i de propietat intel·lectual de l’espectacle. Es prohibeix fer fotografies, amb o sense flaix, o enregistrar, així com l’entrada al recinte amb qualsevol objecte o producte que l’Organització consideri perillós o els que estiguin prohibits per la normativa vigent.
8. A aquest efecte, el portador de l’entrada autoritza l’Organització a efectuar, d’acord amb la Llei, les revisions o registres de persona i de tinences necessaris per tal de verificar que es compleixen les condicions d’accés.
9. L’Organització no es farà responsable de les pèrdues, robatoris, deterioraments, danys o perjudicis causats al portador o als seus objectes personals durant l’estada al recinte.
10.Qualsevol reclamació relacionada amb la realització, suspensió, modificació o anul·lació de l’espectacle s’haurà d’adreçar a l’Organització amb la presentació de l’entrada.
Anuncis